close

Ranked een .COM domein in NL?

Landscape-Pic 21

Kun je met een .COM domein ook in Nederland een goede SEO ranking verwerven?

De introductie van de topleveldomeinen (ook wel domein extensies genoemd) was bij de start van het internet bedoeld om gebruikers duidelijk te maken wat de functie van het domein was. De bekende .com extensie werd om die reden door veel Amerikaanse commerciële partijen gebruikt. Ook .org, .gov en .edu wonnen snel aan bekendheid. Later kwamen de landspecifieke domeinen, zoals .nl (Nederland) en .be (België) die aangaven voor welke lokale gebruiker de site bedoeld was.

Landspecifieke domeinen

Zoekmachines (Google, Bing) bepalen onder meer op basis van domeinextensies voor welke locatie een website geschikt is. Het is daarom niet verassend dat een .nl extensie in Nederland beter scoort dan andere landspecifieke domeinen. De zoekmachine weet feilloos voor wie een website bedoeld is. Kortom, wanneer je hoog in de Nederlandse Google wilt scoren, is het noodzakelijk om de .nl extensie van een domeinnaam te claimen.

SEO strategie

Kan een .com of .eu domeinnaam dan lokaal niet hoog scoren? Ja, dit kan zeker wel, maar dan moet de domeinnaam wel ingesteld staan op Nederland en de gevoerde SEO (Search Engine Optimization) strategie krachtiger zijn dan die van een vergelijkbaar .nl domein. Met SEO strategie bedoelen we de complexe samenwerking van gebruikte keywords, unieke content, linkstructuur, backlinks en technische opbouw van een site. In het geval beide domeinnamen dezelfde SEO strategie zouden volgen, iets wat internationaal haast niet kan, zal de .nl extensie altijd beter scoren dan het .com of
.eu domein.

Internationaal actief

Dat klinkt allemaal logisch, maar wat als je organisatie vooral internationaal actief is? Moet je dan voor alle landen landspecifieke domeinen hebben? Het vergt een enorme inspanning in tijd, technische kennis, content management en dus geld om verschillende landspecifieke domeinen te beheren. Bij het gebruik van één .com domein is dat allemaal een stuk makkelijker. In dat geval is het wel van belang te weten waar de hostingserver fysiek staat. Als je website wordt gehost in de VS is het lastig om in de Nederlandse zoekresultaten voor te komen.

Geotargeting

Een .com domein kan wel baat hebben bij geotargeting. Dit is een methode om de geografische locatie van een websitebezoeker te bepalen op basis van regio, postcode of IP-adres. Als je de locatie van de websitebezoeker weet kun je de content aanpassen aan de lokale wensen van de bezoeker.
Naast de domeinextensie kijkt Google ook naar de taal van de content, de herkomst van de backlinks, het verkeersverloop en de locatie van de server om te bepalen waar de content op gericht is.

Content Delivery Networks

Om als internationale site lokaal hoog te scoren wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van een Content Delivery Network (CDN). Op die manier wordt het probleem dat meerdere sites lokaal gehost moeten worden opgelost. Het CDN zorgt er namelijk voor dat de informatie van je website vanaf verschillende (lokale)servers tegelijk wordt geladen. Dit gedistribueerde model komt de

laadtijd van de gebruikte websites sterk ten goede, iets wat voor Google ook een belangrijke ranking factor is. Maar hier is wel een prijskaartje aan verbonden.

Domeinkapen

Voor de meeste organisaties is het voldoende om alleen relevante domeinextensies te gebruiken. Dat zijn meestal de landcode en de .com/.eu extensies. Om er zeker van te zijn dat anderen jou domein niet kapen en oneigenlijk gebruik tegen te gaan is het verstandig om ook de andere, wellicht in de toekomst relevante extensies van je domeinnaam in ieder geval wel te claimen. Hier zit overigens wel een grens aan, internetgebruikers zullen niet snel surfen naar marktplaats.fr of kpn.edu. Tenzij je als organisatie natuurlijk specifieke of afwijkende toekomst plannen hebt.

Opvallende extensies

Niet alle websites maken gebruik van domeinextensies naar hun oorspronkelijke afkomst. Voorbeelden zijn extensies zoals .co (Colombia), .nu (Niue Islands) of .tv (Tuvalu Islands). Dergelijke domeinen zijn op dit moment populair bij met name startups. Hoofdreden om voor een dergelijk domein te kiezen is dat de naam over het algemeen sterk opvalt en goed te onthouden is. Op het gebied van SEO zullen ze echter altijd de strijd verliezen van hun landspecifieke concurrenten.

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page